Nuvarande valperiod i siffror

Europeiska unionen

Konstituerande plenarsammanträde 1 juli 2014 Europeiska unionen

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 221
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 191
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 70
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 67
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 52
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 50
EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 48
NI - Grupplösa 52

Enligt parlamentets arbetsförfarande ska en politisk grupp bestå av minst 25 medlemmar som valts i minst sju medlemsländer.

Utgående parlament: Europaparlamentets sammansättning vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande plenarsammanträde: Resultat som tillkännages officiellt av det nyligen valda Europaparlamentet efter granskning av ledamöternas lämplighet.

Se fullständiga detaljer

Utgående parlament (enligt senaste plenarsammanträdet den 28 mars 2019) Europeiska unionen

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 217
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 186
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 76
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 68
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 52
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 52
EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 41
ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa 37
NI - Grupplösa 21

Enligt parlamentets arbetsförfarande ska en politisk grupp bestå av minst 25 medlemmar som valts i minst sju medlemsländer.

Utgående parlament: Europaparlamentets sammansättning vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande plenarsammanträde: Resultat som tillkännages officiellt av det nyligen valda Europaparlamentet efter granskning av ledamöternas lämplighet.

Se fullständiga detaljer

Källa: Europaparlamentet

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild