2019-06-14 - 10:07
Alla tider är GMT+2

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2019-2024 Preliminära resultat

Fördelning av nationella partier och politiska grupper i Europaparlamentet
Land Totalt antal platser
AT
7
5
0
1
0
2
0
3
0
0
18
Fördelning av nationella partier i Österrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Renew Europe 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Identity and Democracy 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
BE
4
3
3
4
1
3
0
3
0
0
21
Fördelning av nationella partier i Belgien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Renew Europe 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
2
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Identity and Democracy 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
BG
7
5
2
3
0
0
0
0
0
0
17
Fördelning av nationella partier i Bulgarien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Renew Europe 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CY
2
2
0
0
2
0
0
0
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Cypern i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CZ
5
0
4
6
1
3
0
2
0
0
21
Fördelning av nationella partier i Tjeckien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Renew Europe 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Identity and Democracy 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DE
29
16
1
7
5
25
0
11
1
1
96
Fördelning av nationella partier i Tyskland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 29
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
29
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 16
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
16
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Renew Europe 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
2
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 25
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
21
1
1
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Identity and Democracy 11
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
11
Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
DK
1
3
0
5
1
2
0
1
0
0
13
Fördelning av nationella partier i Danmark i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Renew Europe 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
2
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Identity and Democracy 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EE
0
2
0
3
0
0
0
1
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Estland i politiska grupper i Europaparlamentet
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Renew Europe 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Identity and Democracy 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EL
8
2
1
0
6
0
0
0
4
0
21
Fördelning av nationella partier i Grekland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
8
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ES
12
20
0
8
6
3
0
0
0
5
54
Fördelning av nationella partier i Spanien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
12
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 20
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
20
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Renew Europe 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
2
FI
3
2
0
3
1
2
0
2
0
0
13
Fördelning av nationella partier i Finland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Renew Europe 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Identity and Democracy 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FR
8
5
0
21
6
12
0
22
0
0
74
Fördelning av nationella partier i Frankrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
8
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Renew Europe 21
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
21
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Identity and Democracy 22
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
22
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
HR
4
3
1
1
0
0
0
0
0
2
11
Fördelning av nationella partier i Kroatien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Renew Europe 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
HU
13
5
0
2
0
0
0
0
1
0
21
Fördelning av nationella partier i Ungern i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
13
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Renew Europe 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IE
4
0
0
1
2
2
0
0
2
0
11
Fördelning av nationella partier i Irland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Renew Europe 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IT
7
19
5
0
0
0
14
28
0
0
73
Fördelning av nationella partier i Italien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
19
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 14
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
14
Identity and Democracy 28
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
28
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LT
3
2
1
2
0
2
0
0
0
1
11
Fördelning av nationella partier i Litauen i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Renew Europe 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
LU
2
1
0
2
0
1
0
0
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Luxemburg i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Renew Europe 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LV
2
2
2
0
0
1
0
0
0
1
8
Fördelning av nationella partier i Lettland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
MT
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Malta i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
NL
4
6
5
6
1
3
0
0
0
1
26
Fördelning av nationella partier i Nederländerna i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
2
Renew Europe 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
2
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
PL
17
8
26
0
0
0
0
0
0
0
51
Fördelning av nationella partier i Polen i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 17
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
17
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
3
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 26
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
26
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PT
7
9
0
0
4
1
0
0
0
0
21
Fördelning av nationella partier i Portugal i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
2
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
RO
14
9
1
8
0
0
0
0
0
0
32
Fördelning av nationella partier i Rumänien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 14
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
10
2
2
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
8
1
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Renew Europe 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SE
6
5
3
3
1
2
0
0
0
0
20
Fördelning av nationella partier i Sverige i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
2
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Renew Europe 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SI
4
2
0
2
0
0
0
0
0
0
8
Fördelning av nationella partier i Slovenien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Renew Europe 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SK
4
3
2
2
0
0
0
0
0
2
13
Fördelning av nationella partier i Slovakien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Renew Europe 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
UK
0
10
4
16
1
11
29
0
1
1
73
Fördelning av nationella partier i Storbritannien i politiska grupper i Europaparlamentet
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
10
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Renew Europe 16
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
16
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 11
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
3
1
Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 29
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
29
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild