Röstningen i EU-valet har inletts i vissa EU-länder.

Publiceringen av nationella live-resultat och förväntade platser, enligt vad som sammanställts av Kantar, kommer att inledas söndagen den 26 maj 2019, inte före 18:00 GMT+2. En första prognos av Europaparlamentets sammansättning kan förväntas kort efter 20:15 GMT+2.

Europeiska unionen

Typ av resultat:

Beräkningar: Information sammanställd av Kantar med tillgängliga nationella beräkningar eller röstsiffror som är resultatet av valen och som publicerats i ett visst medlemsland efter det att omröstningen har avslutats, baserat på välkända och tillförlitliga nationella prognosinstitut.

Prognos: Europaparlamentets prognos är en uppskattning av dess sammansättning som resultat av valen, sammanställd av Kantar med sammanställd information från tillgängliga valresultat, beräkningar eller vallokalsundersökningar som publiceras i medlemsländerna efter det att omröstningen har avslutats. Utan förbindelse angående sammansättningen av det nyvalda parlamentet baseras prognosen på strukturen för det utgående parlamentet.

Preliminärt: Sammansättningen av Europaparlamentet baserad på tillgängliga preliminära eller slutliga nationella resultat som publiceras efter omröstning har avslutats i alla medlemsländer, baserat på strukturen i det utgående parlamentet.

Preliminära resultat: Första resultat enligt vad som presenteras av medlemslandets officiella valmyndighet baserat på procent av röster som räknats.

Slutliga resultat: Resultat som publicerats av medlemslandets officiella valmyndigheter efter det att alla röster har räknats.

Officiella resultat: Slutgiltiga resultat enligt vad som tillkännagetts av medlemslandets officiella valmyndigheter och bekräftats av den nationella lagstiftande församlingen.

Konstituerande plenarsammanträde: Resultat som tillkännages officiellt av det nyligen valda Europaparlamentet efter granskning av ledamöternas lämplighet.

Källa: Europaparlamentet

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild