Nationella resultat Valresultat i respektive medlemsland

Europeiska unionen

Genom att välja ett land antingen på kartan eller från rullgardinsmenyn kommer du att hitta följande för varje medlemsland:

Genom att välja ett land kommer du att kunna ta reda på följande om varje medlemsland:

  • Resultat enligt nationellt parti
  • Platser enligt politiskt grupp
  • Fördelning av nationella partier och politiska grupper
  • Ledamöters könsfördelning för varje europeiskt land
  • Valdeltagande för varje EU-val

Typ av resultat:

Beräkningar: Information sammanställd av Kantar med tillgängliga nationella beräkningar eller röstsiffror som är resultatet av valen och som publicerats i ett visst medlemsland efter det att omröstningen har avslutats, baserat på välkända och tillförlitliga nationella prognosinstitut.

Preliminära resultat: Första resultat enligt vad som presenteras av medlemslandets officiella valmyndighet baserat på procent av röster som räknats.

Slutliga resultat: Resultat som publicerats av medlemslandets officiella valmyndigheter efter det att alla röster har räknats.

Officiella resultat: Slutgiltiga resultat enligt vad som tillkännagetts av medlemslandets officiella valmyndigheter och bekräftats av den nationella lagstiftande församlingen.

Konstituerande plenarsammanträde: Resultat som tillkännages officiellt av det nyligen valda Europaparlamentet efter granskning av ledamöternas lämplighet.

Utgående parlament: Europaparlamentets sammansättning vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Källa: Europaparlamentet