2019-06-14 - 10:07
Alla tider är GMT+2

Resultat enligt nationellt parti: 2019–2024 Belgien - Officiella resultat

Procent av röster för nationella partier
Nationella partier Procent av rösterna
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 13,73 %
VI.Belang - Vlaams Belang 11,68 %
PS - Parti Socialiste 10,19 %
Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten 9,76 %
CD&V - Christen-Democratisch & Vlaams 8,90 %
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 7,60 %
Groen - Groen 7,57 %
MR - Mouvement Réformateur 7,36 %
sp.a - Socialistische Partij - Anders 6,25 %
PTB-PVDA - Parti du Travail de Belgique 5,57 %
cdH - Centre Démocrate Humaniste 3,41 %
PVDA-PTB - Partij van de Arbeid van België 3,03 %
DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant 2,26 %
PP - Parti Populaire 1,78 %
CSP - Christlich Soziale Partei 0,22 %
ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (G.) 0,10 %
ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft 0,08 %
SP - Sozialistische Partei 0,07 %
PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt 0,07 %
Övriga ned. partier - Övriga partier från nederländskspråkiga valförsamlingen 0,29 %
Övriga ty. partier - Övriga partier från tyskspråkiga valförsamlingen 0,08 %
Övriga fr. partier - Övriga partier från franskspråkiga valförsamlingen 0,00 %
2019-05-26 - 23:51
Alla tider är GMT+2

Platser enligt politiskt grupp: 2019–2024 Belgien - Preliminära resultat

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 1
S&D 3
Gröna/EFA 3
RE 4
EPP 4
ECR 3
ID 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • RE - Renew Europe
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Grupplösa
  • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-05-26 - 23:51
Alla tider är GMT+2

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2019–2024 Belgien - Preliminära resultat

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CD&V Christen-Democratisch & Vlaams 2
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
RE - Renew Europe 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
MR Mouvement Réformateur 2
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
sp.a Socialistische Partij - Anders 1
PS Parti Socialiste 2
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Groen Groen 1
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 2
ID - Identity and Democracy 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VI.Belang Vlaams Belang 3
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-05-27 - 10:18
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Belgien - Preliminära resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Belgien Europeiska unionen
1979 91,36 % 61,99 %
1984 92,09 % 58,98 %
1989 90,73 % 58,41 %
1994 90,66 % 56,67 %
1999 91,05 % 49,51 %
2004 90,81 % 45,47 %
2009 90,39 % 42,97 %
2014 89,64 % 42,61 %
2019 88,47 % 50,95 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild