2019-05-28 - 18:06
Alla tider är GMT+2

Resultat enligt nationellt parti: 2019–2024 Danmark - Slutliga resultat

Procent av röster för nationella partier
Nationella partier Procent av rösterna
V (V) - Venstre, Danmarks Liberale Parti 23,50 %
A (S) - Socialdemokratiet 21,48 %
F (SF) - Socialistisk Folkeparti 13,23 %
O (DF) - Dansk Folkeparti 10,76 %
B (RV) - Det Radikale Venstre 10,07 %
C (KF) - Det Konservative Folkeparti 6,18 %
Ø (EL) - "Enhedslisten, de Rød-Grønne" 5,51 %
N - Folkebevægelsen mod EU 3,70 %
Å - Alternativet 3,37 %
I (LA) - Liberal Alliance 2,20 %
Övriga partier - Övriga partier 0,00 %
2019-06-14 - 10:07
Alla tider är GMT+2

Platser enligt politiskt grupp: 2019–2024 Danmark - Preliminära resultat

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 1
S&D 3
Gröna/EFA 2
RE 5
EPP 1
ID 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • RE - Renew Europe
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Grupplösa
  • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-06-14 - 10:07
Alla tider är GMT+2

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2019–2024 Danmark - Preliminära resultat

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
RE - Renew Europe 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
B (RV) Det Radikale Venstre 2
V (V) Venstre, Danmarks Liberale Parti 3
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
A (S) Socialdemokratiet 3
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
F (SF) Socialistisk Folkeparti 2
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
C (KF) Det Konservative Folkeparti 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Ø (EL) "Enhedslisten, de Rød-Grønne" 1
ID - Identity and Democracy 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
O (DF) Dansk Folkeparti 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-05-28 - 14:38
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Danmark - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Danmark Europeiska unionen
1979 47,82 % 61,99 %
1984 52,38 % 58,98 %
1989 46,17 % 58,41 %
1994 52,92 % 56,67 %
1999 50,46 % 49,51 %
2004 47,89 % 45,47 %
2009 59,54 % 42,97 %
2014 56,32 % 42,61 %
2019 66,00 % 50,95 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild