2019-05-29 - 11:55
Alla tider är GMT+2

Resultat enligt nationellt parti: 2019–2024 Frankrike - Slutliga resultat

Procent av röster för nationella partier
Nationella partier Procent av rösterna
RN - Rassemblement national 23,31 %
Coal (LREM + MoDem + A + MRSL) - Coalition Renaissance (La Republique En marche! + MoDem + Agir + Mouvement radical, social et libéral) 22,41 %
EELV - Europe écologie-Les verts 13,47 %
LR - Les Républicains - Union de la droite et du centre 8,48 %
FI - France insoumise 6,31 %
Coal (PS + RDG + PP + N) - Coalition Envie d'Europe écologique et sociale (Parti Socialiste + Radicaux de Gauche + Place publique + Nouvelle Donne) 6,19 %
DLF + CNIP - Debout la France + CNIP 3,51 %
Generation.s - Generation.s 3,27 %
UDI - Union des Démocrates et Indépendants 2,50 %
PCF - Parti communiste français 2,49 %
Övriga partier - Övriga partier 8,06 %
2019-05-27 - 19:07
Alla tider är GMT+2

Platser enligt politiskt grupp: 2019–2024 Frankrike - Preliminära resultat

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 6
S&D 5
Gröna/EFA 12
RE 21
EPP 8
ID 22

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • RE - Renew Europe
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Grupplösa
  • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-05-29 - 11:55
Alla tider är GMT+2

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2019–2024 Frankrike - Preliminära resultat

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ID - Identity and Democracy 22
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
RN Rassemblement national 22
RE - Renew Europe 21
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Coal (LREM + MoDem + A + MRSL) Coalition Renaissance (La Republique En marche! + MoDem + Agir + Mouvement radical, social et libéral) 21
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EELV Europe écologie-Les verts 12
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LR Les Républicains - Union de la droite et du centre 8
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FI France insoumise 6
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Coal (PS + RDG + PP + N) Coalition Envie d'Europe écologique et sociale (Parti Socialiste + Radicaux de Gauche + Place publique + Nouvelle Donne) 5

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-05-27 - 10:18
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Frankrike - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Frankrike Europeiska unionen
1979 60,71 % 61,99 %
1984 56,72 % 58,98 %
1989 48,80 % 58,41 %
1994 52,71 % 56,67 %
1999 46,76 % 49,51 %
2004 42,76 % 45,47 %
2009 40,63 % 42,97 %
2014 42,43 % 42,61 %
2019 50,12 % 50,95 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild