2019-06-11 - 17:17
Alla tider är GMT+2

Resultat enligt nationellt parti: 2019–2024 Italien - Slutliga resultat

Procent av röster för nationella partier
Nationella partier Procent av rösterna
LN - Lega Salvini Premier 34,33 %
PD - Partito Democratico (con Siamo Europei) 22,69 %
M5S - Movimento Cinque Stelle 17,07 %
FI - Forza Italia 8,79 %
FDI - Fratelli d'Italia 6,46 %
Coal +E (+E + IC + PDE et al.) - Coalition +Europa (+ Europa - Italia in Comune - Partito Democratico Europeo). 3,09 %
FdV (Verdi+Possibile et al.) - Coalition Federazione dei Verdi (Verdi + Possibile + Green Italia et al.). 2,29 %
Coal La Sinistra (SI + RC) - Coalition La Sinistra (Sinistra italiana + Rifondazione comunista + Altra Europa con Tsipras + Partito del Sud + Transform Itali + Convergenza Socialista) 1,74 %
SVP - Südtiroler Volkspartei (Partito popolare sudtirolese) 0,53 %
Övriga partier - Övriga partier 3,01 %
2019-05-28 - 14:38
Alla tider är GMT+2

Platser enligt politiskt grupp: 2019–2024 Italien - Preliminära resultat

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 19
EPP 7
ECR 5
EFDD 14
ID 28

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • RE - Renew Europe
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Grupplösa
  • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-05-28 - 14:38
Alla tider är GMT+2

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2019–2024 Italien - Preliminära resultat

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ID - Identity and Democracy 28
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LN Lega Salvini Premier 28
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PD Partito Democratico (con Siamo Europei) 19
EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 14
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
M5S Movimento Cinque Stelle 14
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FI Forza Italia 6
SVP Südtiroler Volkspartei (Partito popolare sudtirolese) 1
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FDI Fratelli d'Italia 5

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-05-27 - 10:18
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Italien - Preliminära resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Italien Europeiska unionen
1979 85,65 % 61,99 %
1984 82,47 % 58,98 %
1989 81,07 % 58,41 %
1994 73,60 % 56,67 %
1999 69,76 % 49,51 %
2004 71,72 % 45,47 %
2009 66,47 % 42,97 %
2014 57,22 % 42,61 %
2019 54,50 % 50,95 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild