2019-06-03 - 11:52
Alla tider är GMT+2

Resultat enligt nationellt parti: 2019–2024 Sverige - Slutliga resultat

Procent av röster för nationella partier
Nationella partier Procent av rösterna
S - Socialdemokraterna 23,48 %
M - Moderaterna 16,83 %
SD - Sverigedemokraterna 15,34 %
MP - Miljöpartiet de Gröna 11,52 %
C - Centerpartiet 10,78 %
KD - Kristdemokraterna 8,62 %
V - Vänsterpartiet 6,80 %
L - Liberalerna 4,13 %
FI - Feministiskt Initiativ 0,77 %
Övriga partier - Övriga partier 1,73 %
2019-05-27 - 01:28
Alla tider är GMT+2

Platser enligt politiskt grupp: 2019–2024 Sverige - Preliminära resultat

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 1
S&D 5
Gröna/EFA 2
RE 3
EPP 6
ECR 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • RE - Renew Europe
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Grupplösa
  • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-05-27 - 01:28
Alla tider är GMT+2

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2019–2024 Sverige - Preliminära resultat

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
M Moderaterna 4
KD Kristdemokraterna 2
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
S Socialdemokraterna 5
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SD Sverigedemokraterna 3
RE - Renew Europe 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
C Centerpartiet 2
L Liberalerna 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
MP Miljöpartiet de Gröna 2
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
V Vänsterpartiet 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-06-03 - 11:52
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Sverige - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Sverige Europeiska unionen
1995 41,63 %
1999 38,84 % 49,51 %
2004 37,85 % 45,47 %
2009 45,53 % 42,97 %
2014 51,07 % 42,61 %
2019 55,27 % 50,95 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild