Platser enligt politiskt grupp: 2009–2014 Tjeckien - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 4
S&D 7
EPP 2
ECR 9

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2009–2014 Tjeckien - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ODS Občanská Demokratická Strana 9
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ČSSD Ceská str.sociálne demokrat. 7
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
KSČM Komunistická str.Cech a Moravy 4
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
KDU-ČSL Krest.demokr.unie-Cs.str.lid 1
Ind. Independent 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild