2019-06-14 - 10:07
Alla tider är GMT+2

Europaparlamentet: 2019–2024 Preliminära resultat

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser % av platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 179 23,83 %
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 153 20,37 %
RE - Renew Europe 106 14,11 %
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 75 9,99 %
ID - Identity and Democracy 73 9,72 %
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 61 8,12 %
EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 43 5,73 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 38 5,06 %
NI - Grupplösa 9 1,20 %
Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet 14 1,86 %

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild